Radyo Kontrollü Modelcilik ve AMUK - Bölüm 6: Federasyon ve Kulüp İlişkileri

Federasyon ve Kulüp İlişkileri

Batılı ülkelerin havacılık federasyonları havacılık - modelcilik kulüplerinin kurdukları ve kulüp delegelerinin seçtikleri yöneticilerin yönettikleri, sadece sportif havacılık organizasyonu ile uğraşan (bizdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonları gibi) özerk kurumlardır. Federasyonların esas görevi, temsil ettiği spor dalında üye olan kulüplerin etkinliklerini düzenlemek ve destekleyip teşvik etmektir.

Havacılık sporlarının federasyon görevini yurdumuzda TÜRK HAVA KURUMU üstlenmiştir. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) katında Türkiye'yi THK temsil eder. THK hiçbir ülkenin havacılık federasyonuna benzemeyen bir yapıya ve güce sahiptir. Sportif havacılıktan başka pek çok görev yüklenmiştir.

Modelciliğimizin emeklemekte olduğu yıllarda biz federasyonumuz tarafından pek desteklenmediğimize inamıştık. 1983-84 yılında Prof. Dr. İnanç Ayas(*) önce Genel Başkan Vekili sonra da Genel Başkan olarak modelcilikle yakından ilgilendi. Hazırlayıp üyelere dağıttığım ve bir nüshasını THK Genel Başkanlığı'na sunduğum aylık AMUK bültenini her ay bizzat dikkatle okurdu. Bana modelciliğimizi nasıl geliştirebiliriz sorusunu sordu. Bunun daha çok yarışma tartiplenmesi ve yarışmada öne çıkanları ödüllendirmek olduğunu izah ettim. Bunun üzerine Türkiye Şampiyonaları'na ilaveten Bölge Şampiyonası adında gene tüm ülke modelcilerine açık yarışma düzenlenmesi görevini AMUK'a verdi. Biz de Başkan Prof. Dr. Ayas'ın döneminde elimizden geldiği kadar başarılı organizasyonlar düzenledik.

Gene o dönemde Genel Başkan Prof. Dr. Ayas'ın oluru ile modelciliği geliştirmek için tüm modelcilik kuruluşlarının gönderdiği delegeleri ile Türkkuşu tesislerinde yapılan ilk Türkiye Modelcilik Şurası, çeşitli tanıtım ve dilek konuşmaları ile ve bir organizasyon oluşturulamadan sona erdi.

Benim modelci ve AMUK Başkanı olarak etkinliklerimi yakından takip ve takdir eden Genel Başkan Prof. Dr. Ayas, 1987 yılından itibaren şahsımı, Türkiye'yi ve Türk Hava Kurumu'nu FAI CIAM (Paris'te kurulu Uluslararası Havacılık Federasyonu, Uluslararası Model Havacılık Komitesi) nezdinde temsil etmekle görevlendirdi.Bu görev Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'ye getirilmesi kararlarının alındığı 1997 yılı sonuna kadar davam etti.

Genel Başkan Ayas'ın vefatından sonra Genel Başkan Prof Dr. Atilla Taçoy'un (*) da modelciliği geliştirmek arzusunu belirtmesi ve neler yapılabileceği hakkında benden bilgi istemesi üzerine kendisine kapsamlı bir rapor hazırladım. Bunun üzerine daha etkili bir Modelcilik Şurası tertiplendi. Daha bilgili ve hazırlıklı katıldığımız bu toplantılarda alınan kararlar sonunda; Başkan, Sekreter ile Serbest-Uzay, Tel Kontrol, Radyo Kontrol modelcilik dalları ve Eğitim-Yayın'dan (FAI CIAM daki komisyonlara benzer) sorumlu üyelerden oluşan ve THK Genel Başkanına danışmanlık görevi yapacak bir komisyon tertip edildi ve bu komisyona delegeler seçildi. Bu komisyonun görevi yurtiçi ve dışında modelcilik etkinliklerini takib etmek ve Türk modelciliğin gelişmesi için tasarılar ile yarışma programlarını hazırlayıp Genel Başkanlığın oluruna sunmak olacaktı. Komisyon Sekreteri ve yardimcısı olarak THK Türkkuşu G.M. Model Uçak Okul Müdürü ile Yardımcısı görevlendirilecek, diğer üyeler ve başkan ise her iki yılda bir yapılacak Türkiye Modelcilik Şurasında seçileceklerdi. Böylece Federasyonumuzun modelcilik bölümü, batılı ülkelerdeki gibi bir faaliyet gösterebilecekti.

Bu komisyon birkaç ay süren çalışmalar sonunda görev ve yetkilerini belirleyen bir Yönetmelik hazırladı. Genel Başkanlığa sundu. Göreve başlayabilmesi için bu yönetmeliğin THK Genel Yönetim Kurulu ve Genel Başkan tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu onaylanma hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Anlaşılan THK tasarlanan çalışma komisyonunun yardımına gerek duymamıştı.

Hemen her iki senede bir değişen THK yönetimi yakın senelerde bir kere daha modelcilerin bilgisine başvurma kararı aldı ve modelcilik kuruluşlarının delegeleri ile bir toplantı yapıp bizlerden gene bir çalışma istedi. Biz de bir evvelki tasarımızda planladığımız komisyonu tarif eden bir plan sunduk. Maalesef bu tasarı da THK tarafından önemsenmedi ve konu kapandı.

  (*) Hayatta olmayan bu şahısların modelcilik konusuna yaptıkları katkıları saygı ile anar, burada kendilerine ülkemiz modelcileri adına teşekkürü bir borç bilirim. 
Buradasınız: Ana Sayfa KULÜBÜMÜZ Radyo Kontrollü Modelcilik ve AMUK